Zveme Vás na slavnostní otevření nové přírodní zahrady, které se uskuteční

6. 10. 2016 v 15:30 hod.