Aktuálně

 

DĚKUJEME všem, kteří nám pomohli s přípravou budovy Pravoslava Veselého na rekonstrukci.

 

 

ROZLOUČENÍ

 

DĚKUJI všem zaměstnancům za profesionální přístup a zvládnutí velmi náročných podmínek v letošním školním roce.

 

DĚKUJEME všem rodičům, kteří s námi spolupracovali a podpořili nás, velmi si toho ceníme.

PŘEJEME dětem hezké prázdniny prožité s mámou, tátou a kamarády a předškolákům v září dobrý start ve škole.

 

… a všem už jen krásné léto plné sluníčka...

 

kolektiv zaměstnanců MŠ Mozaika

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL MĚSTA HODONÍNA V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU 2020

 Na prázdninový provoz můžete své dítě přihlásit prostřednictvím emailu MŠ.

termín provozu

mateřské škola

pro děti z

 

 

1. 7. - 26. 7. 2020

MŠ Jilemnického

Jilemnického

Družstevní

 

 

MŠ Jánošíkova

Jánošíkova

Sídlištní - speciální

Žižkova

 

MŠ Lužní

Lužní

Mozaika

Pravoslava Veselého

27. 7. - 23. 8. 2020

MŠ Mozaika

Mozaika

Lužní

Štefánikova

 

MŠ Sídlištní – speciální

Sídlištní - speciální

Jánošíkova

Vrchlického

 

MŠ Družstevní

Družstevní

Jilemnického

 

Platba školného a stravného

Platby školného a stravného za měsíc duben a květen budou převedeny na měsíce květen a červen. V květnu již platby nezadávejte. Přeplatky za školné a stravné budou vyúčtovány v měsíci červenci.

Březen   200,- Kč
Duben      0,- Kč
Květen     děti, které navštěvovaly MŠ  300,- Kč
  děti, které nenavštěvovaly MŠ  0,- Kč
Červen děti, které navštěvovaly MŠ    400,- Kč
  děti, které nenavštěvovaly MŠ 0,- Kč