Mateřská škola bude otevřena pouze pro předškoláky a děti rodičů pracujících ve složkách IZS  od 12. 4. 2021 za daných hygienických opatření.

Chtěli bychom požádat rodiče, aby nám pomohli zvládnout hygienické podmínky k zajištění provozu.

Děkujeme

 

Podmínky provozu MŠ:

·       Pro všechny osoby nacházející se před budovou a v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátory (standarty dle MO MZd).

·       Dítě bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba.

·       Do budovy mateřské školy se bude vstupovat jednotlivě.

·       Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy i zahrady MŠ zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

·       Při vstupu do budovy mateřské školy je nutná dezinfekce rukou.

·       V prostorách MŠ dodržují rozestupy 2m.

·       V šatnách je vždy jen jedno dítě se zákonným zástupcem.

·       Dítě musí mít v šatní skříňce v sáčku dvě náhradní roušky.

·       Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

·       Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account