Přivádějte, prosím, své dítě do MŠ ve dnech testování dříve, počítejte se zdržením minimálně 15 minut.

 

·       Testování dětí bude probíhat vždy první den nástupu dítěte do MŠ a následně po třech dnech

(pondělí a čtvrtek).

 

·       K testování budou použity antigenní testy Singclean.

 

·       Testování bude probíhat na určeném, označeném místě.

(Sídlištní – hlavní vstup do budovy)

 

·       Testování bude probíhat pod dohledem zaměstnance MŠ s dopomocí zákonného zástupce.

 

·       Dítě předává zákonný zástupce paní učitelce s negativním výsledkem testu přes umývárnu, kde si dítě důkladně umyje ruce (20 až 30 sekund) před vstupem do třídy.

 

·       Dítě s pozitivním výsledkem testu okamžitě opouští MŠ a zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře.

 

·       Netestuje se dítě, které doloží, že:

 

ü prodělalo COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,

ü má negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PSR testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb ne starší než 48 hod.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account