Děti, které od 1. 9. 2021 nastoupí do 1. třídy ZŠ mají možnost zísat finanční dar na pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do školy.

Termín podání žádosti je od 1. 7. do 31. 8. 2021 na oddělení školství a mládeže odboru sociálních věcí a školství.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account