Karanténa se týká dětí, které byly ve čtvrtek 3. 2. 2022 v kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Děti, které nemají příznaky se vracejí do MŠ ve středu 9. 2. 2022.

Ošetřovné si vyplňují rodiče na webových stránkách KHS www.khsbrno.cz (OČR Žádost o ošetřovné - na první stránce v bílém okně).

Rodiče dětí, které mají příznaky, telefonicky kontaktují dětského lékaře.

Obědy dětí, které jsou v karanténě jsou automaticky odhlášeny.

 

Žádáme rodiče dětí, které byly v MŠ a mají pozitivní výsledek PCR testu ať nám tuto skutečnost sdělí.

Děkujeme za spolupráci.

Děti, které nejsou v karanténě budou v pondělí a v úterý ve třídě Kamarádi od mravenčí paseky (zelený pavilon, první patro).

Informace z KHS:

Karanténní opatření stanovené ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 5 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Karanténní opatření zahrnují:
domácí karanténu minimálně po dobu 5 dnů, tedy do 8.2.2022 včetně (dle data posledního kontaktu).

Karanténa se nenařizuje osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění
Covid-19, prodělala onemocnění Covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u ní doba izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu.


KHS osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény. Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace podle čl. I. písm. a).

 

Po zadání kontaktu (žáka nebo pedagoga) do CFA tabulky, je na poskytnuté telefonní číslo odeslána automatická SMS. Pro osoby, kterým  je nařízena karanténa, je zde odkaz na  sebetrasující formulář.

 

 

V případě nejasností telefonicky kontaktujte MŠ

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account