se uskuteční 15. června 2022 v době od 8:00 do 15:00 hod. v budově MŠ Sídlištní 3993/4

відбудеться 15 червня 2022 року з 8:00 до 15:00 в будівлі дитячого садка Sídlištní 3993/4

 

Zápis dětí pro děti z Ukrajiny

 

do Mateřské školy Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace

 

na školní rok 2022 – 2023

 

pro děti z Ukrajiny:

 

·      kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 

·      kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince.

 

 

 

se uskuteční 15. června 2022 v době od 8:00 do 15:00 hod. v budově MŠ Sídlištní 3993/4

 

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a vízový štítek nebo cestovní pas. Tiskopis žádosti si mohou stáhnout na webových stránkách školy

 

www.ms-mozaika.cz nebo si jej vyzvednout na budově Sídlištní v ředitelně školy.

 

 INFO: www.ms-mozaika - DOKUMENTY- ZÁPIS DO MŠ

 

Зарахування дітей для дітей з України

 

Дитячий садок Мозаїка Годонін, Сідліштні 3993/4, додаткова організація

 

на 2022-2023 навчальний рік

 

 для дітей з України:

 

• яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту.

 

• яким було надано візу понад 90 днів, для перебування в Чеській Республіці, яка тепер автоматично за законом вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Це підтверджується виданою візовою наклейкою або штампом у паспорті.

 

Це не стосується інших іноземців .

 

 

 

відбудеться 15 червня 2022 року з 8:00 до 15:00 в будівлі дитячого садка Sídlištní 3993/4

 

Батьки повинні принести заповнену заяву про зарахування дитини до дошкільної освіти з довідкою лікаря, свідоцтвом про народження дитини та візовою наклейкою чи паспортом. Форму заявки можна завантажити на веб-сайті школи www.ms-mozaika.cz або забрати в будівлі Кооперативного кварталу в штаб-квартирі школи.

 

 INFO: www.ms-mozaika.cz - DOKUMENTY - ZÁPIS DO MŠ

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account