Ve druhém adventím týdnu děti navštívily Centrum denních služeb Homediss potěšit babičky a dědečky vánočními koledami, říkankami a vyrobenými dárečky.

Ve třetím adventním týdnu si děti připravily jedlé ozdoby, kterými v ZOO nazdobily stromeček pro zvířátka.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account