PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL MĚSTA HODONÍNA V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU 2020

 Na prázdninový provoz můžete své dítě přihlásit prostřednictvím emailu MŠ.

termín provozu

mateřské škola

pro děti z

 

 

1. 7. - 26. 7. 2020

MŠ Jilemnického

Jilemnického

Družstevní

 

 

MŠ Jánošíkova

Jánošíkova

Sídlištní - speciální

Žižkova

 

MŠ Lužní

Lužní

Mozaika

Pravoslava Veselého

27. 7. - 23. 8. 2020

MŠ Mozaika

Mozaika

Lužní

Štefánikova

 

MŠ Sídlištní – speciální

Sídlištní - speciální

Jánošíkova

Vrchlického

 

MŠ Družstevní

Družstevní

Jilemnického