DĚKUJEME všem, kteří nám pomohli s přípravou budovy Pravoslava Veselého na rekonstrukci.

 

 

ROZLOUČENÍ

 

DĚKUJI všem zaměstnancům za profesionální přístup a zvládnutí velmi náročných podmínek v letošním školním roce.

 

DĚKUJEME všem rodičům, kteří s námi spolupracovali a podpořili nás, velmi si toho ceníme.

PŘEJEME dětem hezké prázdniny prožité s mámou, tátou a kamarády a předškolákům v září dobrý start ve škole.

 

… a všem už jen krásné léto plné sluníčka...

 

kolektiv zaměstnanců MŠ Mozaika