Přírodní zahrada v Mateřské škole Mozaika Hodonín

„Příroda cokoliv říká, je moudré."

Iuvenalis Decimus Iunius

Děkujeme Městu Hodonínu za podporu při realizaci přírodní zahrady v naší MŠ.
Děkujeme paní Mgr. Heleně Gajdošíkové, bez jejíž práce by zahrada nevznikla.

image15

Projekt „Přírodní zahrada v Mateřské škole Mozaika Hodonín" přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí v MŠ Mozaika Hodonín.

Přírodní zahrada nabídne dětem prostředí, kde se naučí jak zacházet s živou přírodou, jak ji vnímat všemi smysly a jak o ni pečovat. Přírodně utvářená místa, na kterých si děti budou hrát, jim nabídnou zážitky

daleko přesahující obvyklý rámec ekologické výchovy. Vzdělávací činnosti realizované formou prožitkového učení napomohou přirozenou formou rozvíjet kladný vztah dětí i jejich odpovědnost k přírodě a k životnímu prostředí.

Do projektu jsou zapracovány návrhy pedagogů MŠ i nápady dětí a jejich rodičů, např. hřiště pro fotbal a basketbal, využití symbolů tříd v prostoru zahrady (Pařezová chaloupka, Ptačí strom, Mravenčí paseka a Studánka – sounáležitost ve třídě), prostor pro akce, tvořivé činnosti i slavnosti MŠ, který vytváří příjemné zázemí pro společné setkávání dětí, jejich rodičů a zaměstnanců MŠ (materiál kámen-tráva vytváří mozaiku).

Dětem budou formou zážitkové pedagogiky zprostředkovány prožitky ročních cyklů v přírodě, v souladu s tradicemi minulých generací obyvatel Slovácka, které vycházely z přírodních zákonitostí. Tím bude dětem dána příležitost vnímat sounáležitost s místem, kde bydlíme, s jeho historií a především přírodou.

Nejnovější psychologické výzkumy ukazují, že děti, které tráví více času v přírodním prostředí, mají lepší mentální kondici, dovedou se lépe koncentrovat na práci, disponují větší sebedisciplínou, lépe kontrolují své impulsivní chování, jsou méně agresivní a mají více rozvinuté tvůrčí schopnosti.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor, kde je možné realizovat cíleně environmentální výchovu a vzdělávání dětí a současně využít i proces informálního vzdělávání (získávání vědomostí, osvojování dovedností a postojů z každodenních zkušeností, prostředí).

Využití pomůcek, prvků, přínos pro děti:

1

Spirálová lanová síť

rozvoj pohybu a individuálních tělesných schopností

děti získají pohybovou obratnost, musí si umět dohodnout pravidla, odhadnout své schopnosti

2

Venkovní přírodní učebna

Vzdělávací činnost, sounáležitost

děti si uvědomí, že i činnosti prováděné ve třídě se mohou uskutečnit v přírodním prostředí zahrady

3

Sběrný sud s víkem pro dešťovou vodu

Pozorování, zkoumání

rozvoj smyslů,

4

dendrofon

Pozorování vlastností smysly, zejména sluch

Rozvoj smyslů u dětí, učí se rozlišovat různé výšky tónů

5

Hmatový chodník přírodní

jemná a hrubá motorika, objevování přírody pomocí dotyků

rozvoj hmatového vnímání a hmatové paměti

6

Hmatový chodník dlážděný

jemná a hrubá motorika, objevování přírody pomocí dotyků

rozvoj hmatového vnímání a hmatové paměti

7

Zvukovod - šeptanda

sluchové vnímání

rozvoj smyslového vnímání, různé hry, zkoumání „jak věci fungují“

8

Balanční klády

rozvoj pohybu a individuálních tělesných schopností

děti získají pohybovou obratnost, musí odhadnout své schopnosti, překonat obavy z výšky

9

Venkovní tabule - kreslící

vzdělávací činnosti

učit se dohodnout se, spolupracovat, aby se dostavily výsledky

10

Vejce – kameny, valouny

posezení a přelézání, prostor k relaxaci a pohybu

hra dětí jako prostředek poznání i k tělesnému rozvoji

11

Plachta nad pískoviště

ochrana dětí v parných dnech při hrách v pískovišti

děti si uvědomí, že před sluncem je nutné se chránit

12

Vrbové prvky

relaxační prostor, hry dětí, ochrana přírody

prostor pro hry, který povede děti k ochraně přírody

 

13

Branky na fotbal

rozvoj pohybových dovedností

děti si musí dohodnout pravidla hry i bezpečnosti, umět spolupracovat

14

Koš na basketbal

rozvoj pohybových dovedností

děti si musí dohodnout pravidla hry i bezpečnosti, umět spolupracovat

 

 

15

Vyvýšený záhon

sázení, pozorování, ošetření, užitek, znalosti čichové, zrakové vjemy, estetické prostředí, pozorování hmyzu

rozvoj znalostí dětí, průběžné, dlouhodobé pozorování, trpělivost, zručnost při výsadbě a údržbě

16

Kompostér s prosklenou stěnou

pozorování procesu kompostování, navrácení bioodpadu do půdy

průběžné dlouhodobé pozorování, děti se učí trpělivosti, seznámí se s pojmem bioodpad i s jeho významem pro půdu

17

Ptačí budka

pozorování a péče o ptáky

Pozorování hnízdění, péče o mláďata, vyvádění mláďat

18

Krmítko a ptačí pítko

pozorování a péče o ptáky

péče o ptáky v zimě, průběžné pozorování během ostatních ročních období

19

Trvalkové záhony

praktické zkušenosti, přírodní zákonitosti

rozvoj znalostí dětí, průběžné, dlouhodobé pozorování, trpělivost, zručnost při výsadbě a údržbě

20

Pařezová chaloupka

sounáležitost s přírodou, využití symbolu třídy „Pařezová chaloupka“

rozvoj znalostí dětí, průběžné, dlouhodobé pozorování, trpělivost

21

Ptačí strom

využití symbolu třídy „Ptačí strom“ k pozorování ptáků a péči o ně

rozvoj znalostí dětí, průběžné, dlouhodobé pozorování, trpělivost

22

Pítko

využití symbolu třídy „Studánka“ jako funkčního pitného režimu na zahradě

děti se budou učit využívat pítka k dodržování pitného režimu a přitom vodou neplýtvat

23

Mravenčí paseka

sounáležitost s přírodou, využití symbolu třídy „Mravenčí paska“

rozvoj znalostí dětí, průběžné, dlouhodobé pozorování, trpělivost

24

Hmyzí hotel

pozorování a rozvoji poznatků ze života hmyzu

rozvoj znalostí dětí, průběžné, dlouhodobé pozorování, trpělivost

25

Ježkovník

pozorování a rozvoj poznatků o životě ježků

rozvoj znalostí dětí, průběžné, dlouhodobé pozorování, trpělivost

26

Broukoviště

pozorování a rozvoj poznatků o životě ježků

rozvoj znalostí dětí, průběžné, dlouhodobé pozorování, trpělivost

27

Hřbitov odpadků

výchova prožitkem k ochraně přírody

Rozvoj znalostí dětí, průběžné, dlouhodobé pozorování, trpělivost dětí, děti si uvědomí, co přírodě škodí

28

Chodníček z plochých kamenů

rozvoj obratnosti, rovnováhy

děti získají pohybovou obratnost

29

Prostor pro setkávání s rodiči

rozvíjení spolupráce, tolerance, partnerství, otevřenosti

tento prostor bude využit celoročně pro akce, tvořivé činnosti i slavnosti MŠ; bude se rozvíjet u dětí sounáležitost, citové vazby a vzájemné vztahy rodina + MŠ

30

Záhony jedlých keřů

ochranný vztah k přírodě, užitek, praktické zkušenosti

rozvoj znalostí dětí, že keře jsou přirozeným úkrytem pro ptáky, pro děti je přínosem průběžné, dlouhodobé pozorování, učí se trpělivosti, učí se rozlišovat chuť jednotlivých plodů, seznámí se s tím, které plody jsou jedlé

31

keře

ochranný vztah k přírodě

rozvoj znalostí dětí, že keře jsou přirozeným úkrytem pro ptáky

 

Zahrada před proměnou

image1image2

Proměna zahrady - bourání

 image4image5image6

Budování

 image7image8image9image10image11image12

Blížíme se do finále

 image13image14image15

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account