Projekt Mozaika vědomostí II.

 

 

Naše škola realizuje projekt MOZAIKA VĚDOMOSTÍ II., reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012023          podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

 

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.