Aktuálně

 

Při nástupu dítěte do MŠ budete MŠ informovat, zda dítě pobývalo v zahraničí a ve které zemi.

Dále bude MŠ postupovat dle Režimu návratu ze zahraničí (viz. níže)

Žádáme rodiče, aby si prostudovali opatření, která se na děti vztahují. Zamezíme tím možným nepříjemnostem.

Děkujeme za spolupráci.

 

Od 9. 7. 2021 platí povinnost informovat MŠ o cestách dětí do zahraničí v posledních 14 dnech. V případě návratu dítěte ze zahraničí postupujte podle:

Režim návratu ze zahraničí

Ochranné opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

vstup do budovy MŠ Sídlištní je řešen čtečkou na otisk prstu. Dostavte se, prosím, k zadání Vašeho biometrického údaje (všechny osoby, které budou Vaše dítě vodit a vyzvedávat z MŠ) v termínu:

23. 8. - 26. 8. 2021 od 6,00 - 15,00 hod.

30. 8. - 31. 8. 2021 od 6,00 - 16,00 hod.

Děkujeme.

Děti, které od 1. 9. 2021 nastoupí do 1. třídy ZŠ mají možnost zísat finanční dar na pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do školy.

Termín podání žádosti je od 1. 7. do 31. 8. 2021 na oddělení školství a mládeže odboru sociálních věcí a školství.

 

Vážení rodiče, upozorňujeme, že během prázdnin bude vymazána fotogalerie tříd ze školního roku 2020/2021.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account