Rodinné toulky zahradou Mozaiky

Jak tvořit z keramické hlíny, manipulovat s vozíkem plným šišek, jak trefit míčkem bránu, počítat pavoučky, hledat spící broučky, to všechno si vyzkoušely děti spolu s rodiči na přírodní zahradě Mateřské školy Mozaika.

Číst dál...

"Vše jde lépe s mámou, tátou" v MŠ Mozaika

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se v naší mateřské škole Mozaika uskutečnilo hravé odpoledne s rodiči s názvem „Vše jde lépe s mámou, tátou“, organizované v rámci „Týdne pro rodinu“.

Hravé odpoledne proběhlo na nové přírodní zahradě, kde si rodiče s dětmi procházeli různá stanoviště. Spolu s dětmi mohli tatínkové uplatnit fantazii při tvoření v pískovišti, obratnost s míčem, maminky využít svoji kreativitu a zručnost při tvoření srdíčkového zápichu a věnečku ze sochařské hlíny a všichni společně procvičit počítání při házení kostkou, převážení šišek na kolečkách aj.

Číst dál...

Bylinky v MŠ Mozaika

Ve středu 11. 4. provoněla zahradu mateřské školy Mozaika, odloučeného pracoviště Pravoslava Veselého, vůně bylinek.

Číst dál...

Projekt Mozaika vědomostí

 

Naše škola realizuje projekt Mozaika vědomostí CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001813 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ ( prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ).

Hlavním cílem projektu zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

Podrobný popis projektu

Název projektu

Zkvalitnění logopedické prevence v MŠ Mozaika Hodonín využitím netradičních pomůcek a interaktivních programů

Anotace projektu

Zajištění obou pracovišť MŠ moderními pomůckami pro řečovou výchovu:

  • vybavení audio přístroji a interaktivní tabulí, počítačovými programy: interaktivní přístroje a programy budou využívány v oblasti logopedické prevence k rozvoji přiměřené jazykové vybavenosti všech dětí, zejména pak při individuální práci logopedických asistentek
  • dovybavení tříd obrázkovými logopedickými pomůckami: pomůcky budou sloužit pro denní nabídku činností dětem k logopedické prevenci u všech dětí, zejména však při individuální logopedické péči logopedických asistentek u dětí s řečovou nedostatečností

Číst dál

V MŠ Mozaika "Tvoří celá rodina"    

14. 5. se na zahradě MŠ Mozaika Sídlištní 4 a na odloučeném pracovišti P. Veselého, v rámci školního projektu „Město, kde žiji se svou rodinou“, uskutečnilo odpoledne pro děti a rodiče "Tvoří celá rodina".

Číst dál...