Roční plán 2019 - 2020
     
měsíc datum akce
září 4. 9. Schůzky rodičů, začátek v 15:00 hod : I., II.,III.,IV.,V.
  5. 9. Schůzky rodičů, začátek v 15:00 hod. Pravoslava Veselého
  16. 9. Týden mobility - malování na chodníku u ZŠ Mírové nám. (Prav. Veselého)
  18. 9. Týden mobility - dopravní hřiště
    Zahájení keramické dílny pro děti a rodiče. 1x za dva týdny od 15:00 do 16:30 
  25. 9. logopedická depistáž - Sídlištní
  26. 9. logopedická depistáž - Prav. Veselého
říjen 9. 10. Hudební kolotoč - divadelní představení v MŠ
    Zdravě jíme - Dny potravinového koše, Pyramida výživy
    Tvořivé aktivity s rodiči na školní zahradě
listopad   Individuální pohovory s rodiči nově přijatých dětí
prosinec   Zdobení vánočního stromu na radnici
  5. 12. Mikulášská nadílka - Sídlištní ve spolupráci ZŠ Vančurova
  5. 12. Mikulášská nadílka - Prav. V. ve spolupráci ZŠ Mírové nám.
  12. 12. Vánoční rozjímání s rodiči
leden   Individuální pohovory s rodiči předškoláků
  10. 1. Tetiny v MŠ
  21. 1.  Schůzka rodičů předškolních dětí s pozvanými hosty ze ZŠ Vančurova a ZŠ Mírové nám.
  6. 1. Zahájení kurzu Dobrý start a Grafomotorika - předškoláci
únor   Návštěva předškoláků ZŠ
  28.2. Karnevalový týden v MŠ
březen 6.3. Den jódu
  16. - 20. 3. Barevný týden, projekt
duben 20. - 24. 4. Týden Země - projekt 
květen   Projekt- Naše město
  6. 5. Den matek v MŠ
  21. 7. akce s rodiči na školní zahradě MŠ
  27. 5. rozloučení s předškoláky "Tetiny"
    Světový den bez tabáku - Centrum pro rodinu
červen   cvičení PO
    Projekt Sportujeme bezpečně, prevence úrazů