Roční plán 2021 - 2022
     
měsíc datum akce
září 8. 9. Schůzky rodičů, začátek v 16:00 hod : I., II.,III.,IV.,V.
  9. 9. Schůzky rodičů, začátek v 16:00 hod. Pravoslava Veselého
    Týden mobility - malování na chodníku u ZŠ Mírovo nám. (Prav. Veselého)
  15. 9. logopedická depistáž - Prav. Veselého
  16. 9. logopedická depistáž - Sídlištní
  21. 9.  Týden mobility - dopravní hřiště
říjen   Zdravě jíme - Dny potravinového koše, Pyramida výživy
    fotografování dětí
  4. - 8. 10. Dny zdraví v MŠ, projekt
    Tvořivé aktivity s rodiči na školní zahradě
listopad   Individuální pohovory s rodiči nově přijatých dětí
  8. 11.  Tetiny ve světě, divadlo v MŠ
prosinec   Zdobení vánočního stromu na radnici
  6. 12. Mikulášská nadílka - Sídlištní ve spolupráci ZŠ Vančurova
  6. 12. Mikulášská nadílka - Prav. V. ve spolupráci ZŠ Mírové nám.
  16. 12. Vánoční rozjímání s rodiči 
leden   Individuální pohovory s rodiči předškoláků
  19. 1. Schůzka rodičů předškolních dětí s pozvanými hosty ze ZŠ Vančurova a ZŠ Mírové nám.
  3. 1. Zahájení kurzu Dobrý start a Grafomotorika - předškoláci
únor   Návštěva předškoláků ZŠ
  21. - 25. 2.  Karnevalový týden v MŠ
březen 6.3. Den jódu
  21. - 25. 3. Barevný týden, projekt
duben 25. - 29. 4.  Týden Země - projekt 
    Cesta za pokladem
květen   Projekt- Naše město
  5. 5.  Den matek v MŠ
  12. 5.  akce s rodiči na školní zahradě MŠ
    rozloučení s předškoláky "Tetiny"
    Světový den bez tabáku - Centrum pro rodinu
červen   Projekt Sportujeme bezpečně, prevence úrazů
    Putování s batůžkem

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account