Roční plán 2022 - 2023
měsíc datum akce
září 7. 9. Schůzky rodičů, začátek v 15:30 hod : I., II.,III.,IV.,V.
  8. 9. Schůzky rodičů, začátek v 15:30 hod. Pravoslava Veselého
    logopedická depistáž - Sídlištní
    logopedická depistáž - Prav. Veselého
říjen   Zdravě jíme - Dny potravinového koše, Pyramida výživy
  10. 10.  Dny zdraví v MŠ, projekt "Brambora"
  11. 10. Zahájení kurzu keramiky v 15.00 hod.
    Vinařův rok, Masarykovo muzeum Hodonín
    Dinopark Vyškov
    Tvořivé aktivity s rodiči na školní zahradě
listopad   Individuální pohovory s rodiči nově přijatých dětí
prosinec   Zdobení vánočního stromu na radnici
  5. 12. Mikulášská nadílka - Sídlištní ve spolupráci ZŠ Vančurova
  5. 12. Mikulášská nadílka - Prav. V. ve spolupráci ZŠ Mírové nám.
  20. 12. Vánoční rozjímání s rodiči 
leden   Individuální pohovory s rodiči předškoláků
    Zahájení kurzu bruslení pro přihlášené předškoláky
    Zahájení kurzu plavání pro přihlášené předškoláky
  3. 1. Zahájení kurzu Dobrý start a Grafomotorika - předškoláci
únor   Návštěva předškoláků ZŠ
    návštěva hvězdárny Brno
    Karnevalový týden v MŠ
březen 6.3. Den jódu
  20.-24. Barevný týden, projekt
  29.3. Schůzka rodičů předškolních dětí
duben 17.-21. Týden Země - projekt 
    Planetárium Brno
    Cesta za pokladem
květen 15.-19. Projekt- Naše město
    Policie v MŠ
    Hasiči
  11. 5. Den matek v MŠ
    návštěva dětí ze ZŠ Vančurova
    akce s rodiči na školní zahradě MŠ
    společné fotografování
    Světový den bez tabáku - Centrum pro rodinu
červen   Oslava Dne dětí s pokladem
    Projekt Sportujeme bezpečně, prevence úrazů
    Zdravověda akce ČČK
  6.6. Rozloučení s předškoláky Tetiny
    Týden mobility, dopravní hřiště
    Putování s batůžkem

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account