Roční plán 2020 - 2021
     
měsíc datum akce
září 9.9.

Schůzky rodičů, začátek v 15:00 hod : I., II.,III.,IV.,V.

  9. 9. Schůzky rodičů, začátek v 16:00 hod. Pravoslava Veselého
    Týden mobility - malování na chodníku u ZŠ Mírovo nám. (Prav. Veselého)
  16.9. Týden mobility - dopravní hřiště
  17. 9. logopedická depistáž - Sídlištní
  16. 9. logopedická depistáž - Prav. Veselého
říjen   Zdravě jíme - Dny potravinového koše, Pyramida výživy
    Tvořivé aktivity s rodiči na školní zahradě
listopad   Individuální pohovory s rodiči nově přijatých dětí
prosinec   Zdobení vánočního stromu na radnici
  4. 12. Mikulášská nadílka - Sídlištní ve spolupráci ZŠ Vančurova
  4. 12. Mikulášská nadílka - Prav. V. ve spolupráci ZŠ Mírové nám.
  15. 12. Vánoční rozjímání s rodiči Prav. Veselého
  17. 12. Vánoční rozjímání s rodiči Sídlištní
leden   Individuální pohovory s rodiči předškoláků
  20. 1.  Schůzka rodičů předškolních dětí s pozvanými hosty ze ZŠ Vančurova a ZŠ Mírové nám.
    Zahájení kurzu Dobrý start a Grafomotorika - předškoláci
únor   Návštěva předškoláků ZŠ
    Karnevalový týden v MŠ
březen 6.3. Den jódu
  22. -26. 3. Barevný týden, projekt
duben 12. - 16. 4. Týden Země - projekt 
květen   Projekt- Naše město
  6. 5. Den matek v MŠ
    akce s rodiči na školní zahradě MŠ
  31. 5.  rozloučení s předškoláky "Tetiny"
    Světový den bez tabáku - Centrum pro rodinu
červen   Projekt Sportujeme bezpečně, prevence úrazů

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account