Roční plán 2018 - 2019
     
měsíc datum akce
září 11. 9. Schůzky rodičů, začátek v 15:00 hod : I., II.,III.,IV.,V.
  12. 9. Schůzky rodičů, začátek v 15:00 hod. Pravoslava Veselého
  18. 9. Týden mobility
  25. 9. Zahájení keramické dílny pro děti a rodiče. 1x za dva týdny od 15:00 do 16:30 
    logopedická depistáž
říjen 10. 10. Tetiny - Zpívání o podzimu
    Zdravě jíme - Dny potravinového koše, Pyramida výživy
    Ekocentrum Lipka, Brno
    Ekocentrum Dúbrava
    Tvořivé aktivity s rodiči na školní zahradě
listopad   Individuální pohovory s rodiči nově přijatých dětí
  26 - 28. 11. Vánoce v selském dvoře
prosinec   Zdobení vánočního stromu na radnici
  5. 12. Mikulášská nadílka - Sídlištní ve spolupráci ZŠ Vančurova
  5. 12. Mikulášská nadílka - Prav. V. ve spolupráci ZŠ Mírové nám.
    Vánoční rozjímání s rodiči
leden   Individuální pohovory s rodiči předškoláků
    Schůzka rodičů předškolních dětí s pozvanými hosty ze ZŠ Vančurova a ZŠ Mírové nám.
    Zahájení kurzu Dobrý start a Grafomotorika - předškoláci
únor   Návštěva předškoláků ZŠ
  18. - 22. Karnevalový týden v MŠ
březen 6.3. Den jódu
duben 1.-5. Barevný týden projekt 
  23. - 26. Týden Země - projekt 
květen 27. - 31. Projekt- Naše město
    akce s rodiči na školní zahradě MŠ
    Den matek v MŠ
    polodenní výlet - vláčky Vracov
  27. rozloučení s předškoláky "Tetiny"
    Světový den bez tabáku - Centrum pro rodinu
červen   cvičení PO
    Projekt Sportujeme bezpečně, prevence úrazů