Vážení rodiče,

 

od 1. 7. 2022 dojde ke zvýšení ceny stravného, dle níže uvedeného.

 

 

 

Finanční limit dle vyhlášky v Kč

Stravné nyní

Stravné od 1.7.2022

Stravné zvýšeno o

Děti 2-6 let

Přesnídávka

8,00 – 11,00

9,00

10,00

1,00

Oběd

17,00 – 30,00

20,00

26,00

6,00

Svačina

8,00 – 11,00

8,00

9,00

1,00

Celkem:

33,00 – 52,00

37,00

45,00

8,00

Děti 7-11 let –odložená školní docházka

Přesnídávka

9,00 – 15,00

10,00

11,00

1,00

Oběd

20,00 – 39,00

22,00

29,00

7,00

Svačina

8,00 – 12,00

8,00

10,00

2,00

Celkem:

37,00 – 66,00

40,00

50,00

10,00

 

Něco málo o stravování a školní jídelně

Cena oběda

Rodiče hradí pouze náklady na potraviny. Platy pracovníků jsou hrazeny státem a věcné náklady (energie, vybavení, čistící prostředky) jsou hrazeny zřizovatelem (Město Hodonín). Vše je upraveno školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Cena za potraviny je stanovená finančním limitem.

  Kategorie děti 3 - 6 let Kategorie děti 7 let a více
Přesnídávka 9,- 10,-
Oběd 20,- 22,-
Svačina 8,- 8,-
Celkem: 37,- 40,-

Pestrost

ŠJ sledováním tzv. spotřebního koše potravin zajišťuje rovnoměrné zastoupení všech živin, které děti pro svůj vývoj potřebují. U pokrmů se zejména dodržuje zastoupení potravin, jako jsou ryby, maso, mléko, mléčné výrobky, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny a zároveň se kontroluje optimální množství tuků a cukrů ve stravě. Pestrostí se rozumí také obměna všech připravovaných pokrmů v měsíci. Žádné jídlo se nesmí v daném měsíci opakovat.

Kvalita

Stravu připravujeme z čerstvých a nezávadných potravin. Dbáme na dodržování správných technologických postupů. Jídlo se vydává bezprostředně po připravení a následně se okamžitě likviduje. Jistota, že se nekonzumují zbytky z předešlého dne, je zajištěna. Kuchyně i výdejna jsou pravidelně kontrolovány pracovníky krajské hygienické stanice i různými veřejnými, či státními institucemi, což současně přispívá k významné záruce kvality ŠJ.

Zaměstnanci

MŠ Mozaika Sídlištní 3993/4

Vedoucí provozu: Jana Filipová
Vedoucí kuchařka: Magdaléna Kostelanská
Kuchařka: Eva Kucsarová, Eva Homolková
Pomocná kuchařka: Kamila Bílková
Výdej stravy: Lidija Viktorýnová, Romana Rotterová

odloučené pracoviště MŠ Mozaika Pravoslava Veselého 38

Výdej stravy:          Miroslava Oušková                          

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account