Vážení rodiče,

 

Od 1. 9. 2020 dojde ke zvýšení ceny stravného, dle níže uvedeného.

 

 

 

Finanční limit dle vyhlášky v Kč

Stravné nyní

Stravné od 1.9.2020

Stravné zvýšeno o

Děti 2-6 let

Přesnídávka

6,00 – 9,00

8,00

9,00

1,00

Oběd

14,00 – 25,00

18,00

20,00

2,00

Svačina

6,00 – 9,00

7,00

8,00

1,00

Celkem:

26,00 – 43,00

33,00

37,00

4,00

Děti 7-11 let –odložená školní docházka

Přesnídávka

7,00 – 12,00

9,00

10,00

1,00

Oběd

16,00 – 32,00

20,00

22,00

2,00

Svačina

6,00 – 10,00

7,00

8,00

1,00

Celkem:

29,00 – 54,00

36,00

40,00

4,00

 

Něco málo o stravování a školní jídelně

Cena oběda

Rodiče hradí pouze náklady na potraviny. Platy pracovníků jsou hrazeny státem a věcné náklady (energie, vybavení, čistící prostředky) jsou hrazeny zřizovatelem (Město Hodonín). Vše je upraveno školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Cena za potraviny je stanovená finančním limitem.

  Kategorie děti 3 - 6 let Kategorie děti 7 let a více
Přesnídávka 9,- 10,-
Oběd 20,- 22,-
Svačina 8,- 8,-
Celkem: 37,- 40,-

Pestrost

ŠJ sledováním tzv. spotřebního koše potravin zajišťuje rovnoměrné zastoupení všech živin, které děti pro svůj vývoj potřebují. U pokrmů se zejména dodržuje zastoupení potravin, jako jsou ryby, maso, mléko, mléčné výrobky, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny a zároveň se kontroluje optimální množství tuků a cukrů ve stravě. Pestrostí se rozumí také obměna všech připravovaných pokrmů v měsíci. Žádné jídlo se nesmí v daném měsíci opakovat.

Kvalita

Stravu připravujeme z čerstvých a nezávadných potravin. Dbáme na dodržování správných technologických postupů. Jídlo se vydává bezprostředně po připravení a následně se okamžitě likviduje. Jistota, že se nekonzumují zbytky z předešlého dne, je zajištěna. Kuchyně i výdejna jsou pravidelně kontrolovány pracovníky krajské hygienické stanice i různými veřejnými, či státními institucemi, což současně přispívá k významné záruce kvality ŠJ.

Zaměstnanci

MŠ Mozaika Sídlištní 3993/4

Vedoucí provozu: Jana Filipová
Vedoucí kuchařka: Magdaléna Kostelanská
Kuchařka: Eva Kucsarová, Eva Homolková
Pomocná kuchařka: Kamila Bílková
Výdej stravy: Lidija Viktorýnová, Romana Rotterová

odloučené pracoviště MŠ Mozaika Pravoslava Veselého 38

Výdej stravy:          Miroslava Oušková                          
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account