Co naše MŠ nabízí

Pro děti

 • navštěvujeme divadelní představení, koncerty, umělce zveme i do naší mateřské školy
 • jezdíme na výlety
 • pořádáme společné akce pro děti a rodiče (tvořivé aktivity, vánoční rozjímání, rozloučení s předškoláky a další akce plánované v souladu s děním v mateřské škole
 • navštěvujeme EKOCENTRUM a účastníme se zde programů pro mateřské školy
 • pravidelně probíhá na mateřské škole "Keramická dílna pro děti a jejich rodiče"
 • pro děti, které nastupují po prázdninách do ZŠ, nabízíme "Tréninkový program pro odstranění grafomotorických obtíží u dětí" a program "Dobrý start"
 • nabízíme logopedickou prevenci, která se na naší MŠ uskutečňuje ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem
 • s dětmi se zapojujeme do akcí pořádaných Městem Hodonín
 • v průběhu školního roku chystáme společně s dětmi spoustu dalších zajímavých aktivit
 • při činnostech na interaktivní tabuli děti posilují funkci mozkových hemisfér
 • seznamujeme děti hravou formou s cizím jazykem (AJ)

Pro rodiče

 • pro bezproblémový vstup dítěte do MŠ organizujeme společná i individuální setkání s rodiči a umožňujeme rodičům pobývat se svým dítětem v prostředí mateřské školy (tzv. adaptační program)
 • rodiče mají možnost se zúčastňovat akcí mateřské školy
 • organizujeme neformální setkání s rodiči
 • nabízíme rodičům odbornou pomoc při řešení problémů

Keramická dílna

Zajímavou aktivitou naší MŠ je keramická dílna pro děti a rodiče. Děti se ve spolupráci s rodiči učí modelovat z keramické hlíny, učí se glazovat hotové výrobky, v MŠ máme keramickou pec na vypalování. Rodiče se svými dětmi z MŠ Sídlištní i Pravoslava Veselého mohou do keramiky přijít kdykoliv, nemusí se přihlašovat.

Počítače

Velkým lákadlem pro děti jsou počítače. V naší MŠ jsou vybaveny všechny třídy počítači ve kterých mají děti nainstalovány vzdělávací programy. Programy děti nutí přemýšlet, (např. pexeso), naučí se hravě spoustu nových věcí - např. třídit předměty podle vzhledu, početní hry, sluchové apod. Děti také mohou na obou budovách MŠ  využívat interaktivní tabuli k posílení funkce mozkových hemisfér a tablety ke zlepšení počítačové gramotnosti.

Zahrada MŠ

Od října r. 2005 je zahrada naší MŠ na ul. Sídlištní otevřena i pro veřejnost, a to pro malé děti. Pro děti starší (tj. děti, které navštěvují základní školu) je určena šplhací věž v areálu Základní školy Vančurova. Provoz zahrady pro veřejnost je stanoven v provozním řádu. Provoz je přerušen v zimních měsících.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account